Tag Archives: งานจัดเลี้ยง

7 ปัจจัย ที่มักสร้างปัญหาสำหรับการจัดงานเลี้ยง

7 ปัจจัย ที่มักสร้างปัญหาสำหรับงานจัดเลี้ยง

เป็นธรรมดาที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเกิดปัญหายุ่งยาก ทำให้ผู้จัดงานตกที่นั่งลำบาก ตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้จัดงานจึงต้องมีสติ รอบคอบอยู่ตลอด เพราะเมื่อเกิดปัญหาจริงจะได้รับมือกับสิ่งที่เจอได้ทันท่วงที จนงานสามารถดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติสุข