Monthly Archives: พฤศจิกายน 2020

เลือกห้องจัดประชุมอย่างไรให้ถูกใจเจ้านาย

เลือกห้องจัดประชุมอย่างไรให้ถูกใจเจ้านาย

ในการทำงาน การประชุมเพื่อพบปะและหารือกันระหว่างเจ้านายและลูกจ้างในบริษัทคือเรื่องที่เกิดขึ้นจนเป็นปกติ ส่วนมากการจัดประชุมมักจะจัดขึ้นในห้องประชุมของแต่ละบริษัท แต่ก็มีบ้างในบางครั้ง ที่แต่ละบริษัทเกิดความจำเป็นจะต้องไปเช่าห้องจัดประชุมนอกสถานที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของบริษัทนั้นๆ