Monthly Archives: มิถุนายน 2021

7 ปัจจัย ที่มักสร้างปัญหาสำหรับการจัดงานเลี้ยง

7 ปัจจัย ที่มักสร้างปัญหาสำหรับงานจัดเลี้ยง

เป็นธรรมดาที่ในการจัดงานเลี้ยงจะเกิดปัญหายุ่งยาก ทำให้ผู้จัดงานตกที่นั่งลำบาก ตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้จัดงานจึงต้องมีสติ รอบคอบอยู่ตลอด เพราะเมื่อเกิดปัญหาจริงจะได้รับมือกับสิ่งที่เจอได้ทันท่วงที จนงานสามารถดำเนินต่อไปอย่างเป็นปกติสุข

หลักเกณฑ์ในการเลือกแคทเทอริ่งที่ดี

หลักเกณฑ์การเลือกแคทเทอริ่ง เดอะคอนเน็คชั่น

แคทเทอริ่ง (Catering) คือ บริการรับจัดเตรียมอาหารให้กับบริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ไม่สะดวกเตรียมอาหารเพื่อจัดงานสำคัญ เช่น งานบุญบริษัท งานเลี้ยง งานประชุมอบรม เป็นต้น ข้อดีของการเลือกใช้บริการกับแคทเทอริ่ง คือ คุณสามารถนำเวลาที่เหลือจากการเตรียมอาหาร ไปจัดการปัญหาด้านอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับงานได้

การเรียนการสอนกับการระบาด (โควิด-19) ระลอกใหม่

เดอะ คอนเน็คชั่น new normal

หากจะกล่าวถึงการเรียนการสอน หรืองานสัมมนาวิชาการต่างๆ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 ในตอนนี้ คงจะเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แต่จะมีหนทางไหน หรือวิธีการอย่างไร

เดอะ คอนเน็คชั่น คือ…

ศูนย์ประชุม-สัมมนา-เดอะ-คอนเน็คชั่น

เดอะ คอนเน็คชั่น เล็งเห็นความสำคัญของผู้คน ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาตนเอง เพื่อการทำงาน หรือเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับการให้ความสำคัญข้างต้น