Tag Archives: กูโรตี

THE CONNECION START UP to SUCCESS

แน่นอนว่าหากคุณต้องการทำธุรกิจ ปัจจัยแรกที่สำคัญ คือ “เงิน” เพราะเงินถือเป็นปัจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ แต่หากจะถามว่า นอกจากเงินแล้ว อะไรเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ นั่นก็คือ “คอนเน็คชั่น” หากคุณต้องเริ่มธุรกิจจาก “ศูนย์”

กูโรตี มีห้องประชุม

กูโรตี มีห้องประชุม

Co-Working Space หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อนี้อยู่บ้าง ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้สถานที่เหล่านี้ ไม่สามารถใช้งานได้ เพราะถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19

รอบโลก.. โรตี

รอบโลก.. โรตี

เมื่อพูดถึง “โรตี” หลายคนคงมีภาพจำว่า โรตีจะต้องมาจากประเทศ อินเดีย อย่างแน่นอน (คุณเข้าใจไม่ผิดหรอก) เพราะในสมัยที่เราเด็ก ๆ คนขายโรตีส่วนใหญ่ มักจะเป็นแขก ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล มาจากทาง เอเชียใต้ หรือประเทศอินเดีย และมักจะเข็นรถเข็นขายกันอย่างเป็นล่ำเป็นสัน อย่างที่คุณสามารถเห็นได้อยู่ทั่วไป ตามตลาดต่าง ๆ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า โรตีนั้น แท้จริงแล้ว มีต้นกำเนิดมาจาก